Vítejte na webových stránkách sboru Církve adventistů sedmého dne ve Svitavách.

Scházíme se každou sobotu ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické na Poličské 3 ve Svitavách.

Bohoslužba začíná v 10:00 hodin. Skládá se ze dvou částí: tzv. ,,Sobotní školy“, kterou začínáme sdílením toho, co jsme prožili v minulém týdnu a následuje společné studium Bible. Druhou částí bohoslužby je kázání Božího slova. Jsme otevřené společenství všem lidem bez rozdílu vyznání, rasy, postavení. Hledáte -li společenství křesťanů, chcete-li navázat vztah s Pánem Bohem, chcete-li porozumět poselství Bible, přijďte kdykoliv na bohoslužbu, jste srdečně vítáni.